Om mig

Jag har i grunden en socionomexamen. Jag har därefter en grundläggande psykoterapiutbildning vid Högskolan i Karlstad och en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning vid Umeå universitet. Jag är legitimerad psykoterapeut genom Socialstyrelsen.

För legitimation som psykoterapeut krävs enligt lag avlagd psykoterapeutexamen, vilket är en yrkesexamen som utgörs av en påbyggnad på ett grundyrke. De flesta legitimerade psykoterapeuter är psykologer, socionomer och läkare i nu nämnd ordning. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får användas endast av legitimerad psykoterapeut.

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med utrednings- och behandlingsarbete inom kommunal socialtjänst med inriktning barn, ungdom och familj. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med familjerättsliga frågor med fokus på vårdnad, boende och umgänge. Jag har arbetat som chef inom den kommunala socialtjänsten. För närvarande har jag en anställning som familjerådgivare vid Karlstads kommun.

 

Jag har erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom landstingets barn- och ungdomspsykiatri.

 

Jag har patientansvarsförsäkring genom försäkringsbolaget Svedea.