Kostnaden för enskilda samtal är 950 kronor för 60 minuter.
Kostnaden för parsamtal är 1 400 kronor för 90 minuter.

Vid uteblivande och sena återbud debiteras full avgift.

Kostnaden för handledning, utbildning och konsultation på uppdrag av  företag, kommuner och dylikt bestäms vid varje förfrågan.