Psykoterapi

De flesta av oss har perioder när vi kan uppleva psykiska svårigheter av olika slag. Ofta går detta över efter ett tag, men om besvären fortsätter finns det behandling. Man kan gå i psykoterapi för depression, oro, relationsproblem, kristillstånd, existensiella funderingar mm mm. Att gå i psykoterapi kan också handla om att:

  • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
  • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
  • förändra beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet
  • lära sig något nytt om sig själv

 Jag bedriver psykoterapi utifrån en i grunden modern psykodynamisk teori. Efter fortlöpande utbildning och fortbildning av olika slag har jag tillägnat mig kunskap om andra teorier, bland annat kognitiv teori och systemisk teori. Utbildning i kombination med yrkeserfarenhet har lett till ett arbetssätt som jag tycker passar mig.

Jag erbjuder längre psykoterapeutiska behandlingar men även korttidspsykoterapi. Efter bedömningssamtal görs en överenskommelse om lämplig behandling som baseras på den enskildes behov, intresse och förutsättningar.

Jag erbjuder även parterapi, där arbetet oftast fokuseras på att förbättra parrelationen.

HANDLEDNING

Jag erbjuder handledning av olika slag. Det kan handla om handledning till större eller mindre arbetsgrupper som arbetar med människor. Då jag under min yrkesverksamma tid i huvudsak arbetat med barn och barns villkor och barns förhållande till sina föräldrar, är handledning med fokus på barn och föräldrar min specialitet.

Jag erbjuder konsultation till privatpersoner, kommuner och privata företag. Konsultation kan handla om att få möjlighet att diskutera en fråga innan man fattar beslut. Konsulation kan också handla om att med en opartisk och sakkunnig person få råd i en viss fråga.

Med bakgrund av min kompetens och erfarenhet är frågor om barn och barns beteenden vanligt förekommande. Detsamma gäller frågor som rör föräldraskap i alla dess delar.

BARN & UNGA

Med anledning av att jag har kompetens som barnpsykoterapeut arbetar jag med barn och unga i varierande ålder. Huvudprincipen är att jag med yngre barn oftast arbetar med barnet och förälder/föräldrar tillsammans i behandling. 

När det handlar om tonåringar och unga vuxna finns större möjligheter att arbeta med den unge ensam. Som i allt behandlingsarbete är det är största vikt att göra en noggrann bedömning av vilka insatser som lämpar sig bäst.